Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), us informem que el titular de la pàgina web https://gasetlacasa.com (d’ara endavant, la “Web”) és Enric Gaset Borràs, amb DNI 37267298F i domicili a Sant Sebastià, 11-13 1r, CP 17200 de la localitat de Palafrugell, inscrit al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, número de col·legiat 1076 i al Registre de Clíniques Dentals de la Generalitat de Catalunya amb el CIF E17051686 (d’ara en endavant, “CLINICA DENTAL GASET LACASA”).

Les comunicacions que es facin necessàries entre CLINICA DENTAL GASET LACASA i l’Usuari, s’hauran d’adreçar al Servei d’Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a recepcio@gasetlacasa.com, trucant al número 972 30 37 54 o bé mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d’Atenció al Client, a l’adreça abans esmentada.

El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 20.00 hores.

 

  1. Acceptació de les condicions d’ús

1.1. Aquestes Condicions d’Ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per CLINICA DENTAL GASET LACASA per mitjà de la Web.

1.2. En navegar per la web adquireix automàticament la condició d’Usuari (d’ara endavant, “Ud.” o “Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar el Web no caldrà que l’Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament aquest Avís Legal. Tot i això, l’Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la Web.

1.4. CLINICA DENTAL GASET LACASA podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la Web a fi que puguin ser conegudes pels Usuaris.

 

  1. Drets de propietat intel·lectual i industrial

2.1. Tot el contingut de la web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de CLINICA DENTAL GASET LACASA, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari no li atorga cap dret de propietat.

2.2. Si vostè veu a la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de CLINICA DENTAL GASET LACASA el més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça recepcio@gasetlacasa.com.

 

  1. Responsabilitat Civil

3.1. CLINICA DENTAL GASET LACASA no respondrà de cap dany o perjudici que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix ​​la naturalesa del Web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.4. En cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a una web aliena, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en aquests.

 

  1. Exclusió de garantia

4.1. No garantim que la web s’executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d’errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions del sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CLINICA DENTAL GASET LACASA.

4.2. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys als seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els sistemes de seguretat dels navegadors corresponents que utilitzi.

 

  1. Obligació dels Usuaris

L’Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis de la web dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. L’Usuari s’obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat dels altres en la utilització de la web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe,  orientació sexual, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

5.4. No utilitzar el web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial.

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web o d’impedir-ne el funcionament normal.

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de CLINICA DENTAL GASET LACASA, els seus proveïdors o tercers.

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.

 

  1. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran responsables de tots els actes realitzats a través de la web pels menors a càrrec seu. En els serveis en què s’assenyali expressament o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

 

  1. Durada i terminació

La posada a disposició dels serveis té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís la comercialització dels nostres productes.

 

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts se sotmeten a la seva elecció per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de la Bisbal d’Empordà.