PREVENCIÓ

La Prevenció i la Higiene Dental són el camí

per gaudir d’una extraordinària salut dental sempre!

 

 

Les boques d’avui tenen 4 amenaces greus:

 

1. El menjar refinat o industrial que nodreixen els germens que provoquen càries i malalties de les genives.

 

2. Els tòxics com el tabac i l’alcohol.

 

3. El bruxisme que fa que tota la boca treballi moltes hores extres.

 

4. El fet que ara vivim molts més anys i per tant ha de mantenir-se 30 anys més en estat saludable.

 

La Higiene Oral i l’ensenyament del correcte manteniment de la salut oral, és l’eix entorn del qual gira l’activitat de la nostra clínica.

 

D’aquesta manera, si un pacient, pel motiu que sigui i de l’edat que tingui, no és capaç de mantenir les dents lliures de placa bacteriana, la boca i la dentadura està abocada a emmalaltir i els nostres tractaments no arribaran a l’èxit que haurien pogut assolir.

 

A l’esquerra veiem com està una boca que pateix gingivitis aguda. Seguidament veiem l’eficàcia d’una higiene dental ben feta i la geniva en procés de curació.

La tosca dental acumulada provoca gingivitis amb inflamació i sangnat

    PREVENCIÓ: GINGIVITIS AGUDA

Sense tosca dental els teixits inicien la recuperació

PREVENCIÓ: GINGIVITIS TRACTADA

A la nostra Clínica sabem com mantenir la boca sana davant aquestes amenaces i reptes implementant un conjunt de pràctiques de Prevenció:

 

 

                                    LA HIGIENE DENTAL PROFESSIONAL:

 

Pràctica que consisteix en:

 

· Treure acuradament la tosca adherida a les dents i queixals amb la mínima molèstia possible.

 

· Ensenyar al pacient els llocs on se li fa més tosca i com raspallar-se per evitar la seva acumulació.

 

· Donar consells d’alimentació que calguin per disminuir amenaces.

 

· Registrar les dades obtingudes de manera que siguin comparables en el temps i preveure’n l’evolució.

 

· Concertar la propera cita, per evitar la discontinuïtat en el tractament i fer el seguiment.

 

El temps total dedicat a una higiene dental és duna hora.

 

 

                                            ACCIÓ DE PREVENCIÓ DE LA HIGIENE DENTAL PROFESSIONAL

 

En la que busquem 5 tipus de patologies:

Radiografia que mostra caries dental a sota d'un pont fixe i a punt de ser tractada
1 La càries dental.

 

És la dissolució del teixit dur de les peces dentals i pot produir dolor, infeccions, quists als maxil·lars i pèrdua de les dents amb la consegüent desestructuració de l’arcada dentaria i els efectes masticatoris i estètics tan desagradables.

La inflamació i el sagnat típics de la gingivitis aguda
2 Les malalties de les genives.

 

Siguin reversibles, gingivitis, o irreversibles, malaltia periodontal, que abans es deia piorrea. Segons la Organització Mundial de la Salut és la malaltia més difosa de la humanitat i sense tractament pot fer perdre totes les peces dentals.

Aquestes taques fosques poden ser de quists a carcinomes
3 Les anomalies dels ossos.

 

Mitjançant una radiografia digital de tots dos maxil·lars. Des que disposem dels  aparells digitals podem fer les radiografies que fèiem abans però amb molta menor radiació. Per part nostra entenem que els riscos compensen els beneficis, encara que, com en tot, el pacient te la última paraula respecte a fer-se o no una radiografia.

Taca rosada a la mucosa oral característica del liquen pla
4 Les malalties dels teixits tous i càncer oral.

 

Mitjançant l’exploració i la palpació descartem patologies de la mucosa oral que poden ser premalignes, com la leucoplàsia, o malignes com el càncer oral, sobretot en llocs ocults com sota la llengua, o que el pacient sap que té des de fa temps però no li dóna, o no vol donar-li, importància.

Dents anteriors desgastades fins quasi les genives
5 Els efectes d’estrenyer i del bruxisme.

 

Sovint devastadors i tan freqüent avui en dia a conseqüència del patiment que provoca la inseguretat econòmica de les persones i famílies. Boques ben cuidades poden sofrir efectes molt destructius si apareixen aquestes parafuncions que fan que, inconscientment, masteguem hores i hores i amb molta més força de la normal.

La PREVENCIÓ I EL DIAGNÒSTIC de les malalties orals obliga que a totes les nostres PRIMERES VISITES els fem una ORTOPANTOMOGRAFIA, inclosa en el preu de la visita.

La radiografia dels maxil·lars permet veure l'estat dels teixits que la vista no pot copsar