IMPLANTS DENTALS

Els implants dentals són cargols de titani pur o de zircònia que posem dins l’os dels maxil·lars i que un cop acceptats per l’os com a propis poden suportar la càrrega d’una dent.

 

Dit d’una altra manera, els implants actuen com arrels artificials.

 

Avui, la biotecnologia té com a principal repte aconseguir que no hi hagi cap diferència entre dur una dent pròpia o una implantada.

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ELS IMPLANTS DENTALS

 

QUINA ÉS EL GRAN AVANTATGE DELS IMPLANTS DENTALS?

Que permeten posar peces de ceràmica fixes sense necessitat de llimar les dents naturals.

 

QUÈ SENTIRÉ AL DUR UN IMPLANT DENTAL?

Absolutament res; és com una dent natural.

 

QUAN ESTÀ INDICAT UN IMPLANT DENTAL?

Quan falta una dent o queixal.

Quan falta més d’una peça dental posem una pròtesi fixa sobre implants.

Quan falten totes les peces i ancorem una pròtesi total sobre implants.

 

ÉS DOLORÓS POSAR IMPLANT DENTAL?

Igual que qualsevol procediment dental; de fet, l’anestèsia usada és la mateixa i les cures postoperatòries són iguals.

 

COM S’AGAFA L’IMPLANT DENTAL AL ​​OS?

Per un procés conegut com Osteointegració, mitjançant el qual l’organisme reconeix la superfície de l’implant com a pròpia; l’os es fixa a l’implant com quan després d’una fractura s’uneix a l’altre extrem d’os.

 

ÉS IMPORTANT LA QUANTITAT I QUALITAT DE L’OS?

Les dones de certa edat solen tenir un os porós a la zona posterior del maxil·lar superior. El llit de cada implant ha de ser avaluat mitjançant exploració i radiografies. Si cal es recorre a l’TAC.

 

EL TABAC POT AFECTAR ELS IMPLANTS DENTALS?

Sí, i molt. El tabaquisme compromet la microcirculació sanguínia i, per tant, el procés d’unió de l’os a l’implant.

El límit està en uns 15-20 cigarrets. A Partir d’aquesta quantitat cal avaluar altres factors: edat, bruxisme, sexe, malalties concomitants, etc.

 

ES PODEN POSAR IMPLANTS DURANT L’EMBARÀS?

No ho recomanem.

 

POT COL·LOCAR EL IMPLANT EN EL MATEIX MOMENT DE TREURE LA DENT?

Si, sempre que la pèrdua de la dent no sigui per infecció. En aquest cas cal s’espera un mínim de 2 mesos.

 

PODEN ELS IMPLANTS DENTALS SER REBUTJATS PER L’ORGANISME?

A la nostra clínica només tenim 1 cas documentat d’al·lèrgia a l’òxid de titani.

 

POT FRACASSAR UN IMPLANT DENTAL?

Immediatament després de col·locat per falta de osteointegració. El tornem a posar sense càrrec.

A més llarg termini, per inflamació de teixit al voltant del implant per falta d’una correcta higiene del pacient i per bruxisme o per estrènyer, ja que suposa una càrrega que ni dent ni implant poden suportar.

 

QUANT TEMPS HE ROMANDRE SENSE PRÒTESIS DURANT EL TRACTAMENT?

Tenim molts recursos per evitar que un pacient hagi de romandre sense dents mentre té lloc el procés de osteointegració.

 

ELS IMPLANTS DURAN TOTA LA VIDA?

Amb 3 condicions, si.

Primer, que el pacient es raspalli en temps, freqüència i meticulositat de manera adequada.

Segon, que si pateix bruxisme utilitzeu una Fèrula de descàrrega per les nits i quan estrenyi.

Tercer, que vagi a la clínica a revisió i se sotmeti a la higiene dental quan el dentista li ho recomani.

 

SÓN MOLT CARS?

La col·locació d’implants pot ser un tractament costós. A la nostra Clínica considerem que cada pacient empra els seus diners segons el seu criteri i les seves prioritats. Nosaltres no fem cap prejudici: donem informació exhaustiva i un pressupost: el pacient pregunta fins a quedar ben informat i decideix.

FASE PRÈVIA A LA COL·LOCACIÓ DELS IMPLANTS DENTALS

 

1. CONTRAINDICACIONS POSSIBLES A TENIR EN COMPTE.

 

                                Embaràs

                                Prendre immunosupressors

                                Diabetis superior a 180

                                Malalties psiquiàtriques no ben controlades

                                TABAQUISME: no aconsellem posar implants a fumadors de més de 10 cigarretes al dia

2. ESTUDI ACURAT DE LA RADIOGRAFIA PANORÀMICA I TAC, SI CAL

 

Després de l’estudi dels antecedents del pacient analitzem les radiografies realitzades per tal d’assegurar-nos que:  

 

                                   Primer, que hi ha prou ós al voltant de la hipotètica posició dels implants

 

                                   Segon, que la col·locació dels implants no suposarà cap problema afegit com ara lesions nervioses o dèficits estètics difícils de resoldre                                                       un cop posats els implants.

Els dos molars inferiors drets estan deshauciats

Un cop posats els implants, el pacient recupera la funció perfectament

FASE QUIRÚRGICA DE LA COL·LOCACIÓ DELS IMPLANTS DENTALS

 

 

La seqüència de tractament quirúrgic amb implants és senzilla:

 

És una intervenció odontològica de rutina i utilitzem la mateixa anestesia que per una extracció dental.

 

Es retira de l’os una quantitat de teixit equivalent a la dimensió de l’implant escollit. En molts casos es pot traure una dent i posar l’implant en el mateix acte operatori.

 

A partir de la 3a setmana la unió biològica amb l’os ja és consistent.

 

Medim la unió implant-os amb un aparell anomenat Ostell.

 

Passades de 4 a 8 setmanes ja podem prendre les mides per fer la pròtesi.

  VEGI AQUESTA ANIMACIÓ SENSE IMATGES EXPLÍCITES NI SANG

A la nostra clínica utilitzem exclusivament implants de la marca STRAUMANN i ho acreditem entregant al pacient el Carnet d’Implant emès per l’esmentada firma.

foto Straumann

FASE DE COL·LOCACIÓ DE LA PRÒTESI

Normalment es fan dues proves de la pròtesi, de l’estructura que suportarà el conjunt i del revestiment ceràmic final.

 

Un cop el pacient i  l’equip dental queden satisfets amb els resultats estètics i funcionals de la pròtesi procedim a allotjar-la per un període de temps provisional.

 

Si tot és correcte al cap de dues o tres setmanes es col·loca la pròtesi definitivament.

 

Si al cap d’uns anys es vol desmuntar-la per comprovar-ne l’estat es pot fer de manera rutinària.

AQUEST ÉS EL RESULTAT FINAL: LA INTEGRACIÓ FUNCIONAL I ESTÈTICA AMB EL SEU ENTORN…

 

…QUE LES MILLORES PASSIN DESAPERCEBUDES.

Corones ceràmiques sobre implants amb geniva sana
Corones ceràmiques sobre implants amb geniva sana

Fes clic sobre les imatges si vols saber més de

Rehabilitació funcional i estètica sobre genives ben mantingudes

REHABILITACIÓ

El sistema Damon permet assolir acabats perfectes a qualsevol edat

ORTODÒNCIA FIXA