IMPLANTS DENTALS

Avui en dia, l’opció que més s’apropa a recuperar una dent perduda és la dels implants dentals, cargols de titani pur o de zircònia que col·loquem als maxil·lars i que, un cop acceptats per l’os com a propis, actuen com a arrels artificials.

L’absència d’una dent està estretament relacionada amb una pitjor qualitat de vida i suposa un gran obstacle tant funcional com estètic. A més, quan falten una o més peces dentals, es desencadenen una sèrie de conseqüències que empitjoren l’estat general bucodental.

Les dents contigües a l’absent tendeixen a moure’s cap a l’espai buit, les antagonistes busquen contacte amb la dent absent sortint progressivament de l’os, la qualitat i quantitat de l’os minva al no tenir una dent (o implant) que subjectar, etc. Tot això provoca problemes d’oclusió i mossegada, problemes a l’ATM (articulació temporomandibular), dificultat a l’hora de raspallar-se les dents, augment de les possibilitats de caries i problemes a les genives.

FASES D’UN TRACTAMENT IMPLANTOLÒGIC

1- FASE PRÈVIA A LA COL·LOCACIÓ DELS IMPLANTS DENTALS – ESTUDI ACURAT DE LA RADIOGRAFIA PANORÀMICA I DEL TAC

Després de l’estudi dels antecedents del pacient, analitzem les radiografies realitzades per tal d’assegurar-nos que hi ha prou os al voltant dels futurs implants i de que la col·locació d’aquests no suposarà cap problema afegit com ara lesions nervioses o dèficits estètics difícils de resoldre un cop posats.

2- FASE QUIRÚRGICA – COL·LOCACIÓ DELS IMPLANTS DENTALS

La seqüència del tractament quirúrgic amb implants és senzilla. És una intervenció odontològica de rutina i utilitzem la mateixa anestèsia que per a una extracció dental o una obturació d’una caries. La nostra especialista en implantologia, la Dra. Mireia Martí, prepara l’os, col·loca l’implant, sutura i fa una radiografia de control.

Al cap d’una setmana de la col·locació de l’implant es treuen els punts i s’espera a que estigui perfectament osteointegrat amb els diferents teixits del pacient per a confeccionar la corona o pròtesis.

3- FASE PROTÈSICA – DISSENY, FABRICACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA CORONA DENTAL

Si la col·locació de l’implant no ha requerit regeneracions òssies o de geniva, passades de 8 a 12 setmanes* ja podem prendre les mides per a fer la pròtesi. El primer que farem serà assegurar-nos que l’implant està correctament integrat mesurant la unió implant-os amb un aparell anomenat Ostell.

Normalment es fan dues proves de la pròtesi: la de l’estructura que suportarà el conjunt i la del revestiment ceràmic final.

Un cop el pacient i  el doctor que porta el seu cas queden satisfets amb els resultats estètics i funcionals de la pròtesi, procedim a la seva col·locació.

*El casos en els que la col·locació de l’implant ha anat acompanyada de regeneracions òssies, empelts de geniva, elevacions sinusals, etc.,  requereixen un temps d’espera major que la Dra. Martí estipularà en cada cas.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ELS IMPLANTS DENTALS

Que permeten posar corones o pròtesis fixes sense necessitat de llimar dents naturals, actuació necessària en cas d’optar per un pont.

Absolutament res; és com una dent natural.

No més que altres procediments dentals. De fet, pel cos humà pot arribar a ser més traumàtica una extracció dental que la col·locació d’un implant.

Per un procés conegut com a osteointegració mitjançant el qual l’organisme reconeix la superfície de l’implant com a pròpia i l’os es fixa a l’implant.

Si, tant la quantitat com la qualitat de l’os han de ser òptimes per tal d’assegurar la viabilitat i l’èxit del tractament. El llit de cada implant ha de ser avaluat mitjançant exploració i radiografies.

Sí, i molt. El tabaquisme compromet la microcirculació sanguínia i, per tant, el procés d’unió de l’os a l’implant. El límit està en uns 10 cigarrets diaris. A partir d’aquesta quantitat cal avaluar altres factors com l’edat, bruxisme, antecedents mèdics, etc. per tal de decidir si és possible dur a terme un tractament amb implants.

Si, sempre que la pèrdua de la dent no sigui per infecció i l’especialista així ho planifiqui. Pel contrari, cal esperar un mínim de 2 mesos entre l’extracció i la col·locació de l’implant.

Durant el procés d’osteointegració hi ha una mínima possibilitat de que l’implant no s’adhereixi bé a l’os. El procediment a seguir en aquests casos és simplement extreure l’implant i tornar a col·locar-ne un de nou. A la Clínica Dental Gaset Lacasa només treballem amb els implants de referència a nivell mundial, Straumann®, i les possibilitats que això passi són mínimes.

Un cop l’implant s’ha integrat i es col·loquen les corones, si el pacient té cura dels seus implants, s’higienitza de manera correcta a casa i acudeix a les revisions i higienes periòdiques a la clínica, els implants no han de ser rebutjats per l’organisme.

Si, s’han de mantenir a casa igual que cuidem la salut de les nostres dents. Si el pacient no els manté adequadament, correm el risc de patir una periimplantittis (inflamació del teixit del voltant de l’implant) i això pot arribar a provocar el fracàs del mateix.

Si, però l’adequat serà fer una fèrula de descàrrega un cop acabat el tractament per tal de protegir-los i així evitar que pateixin càrregues excessives que puguin arribar a suposar el fracàs del tractament.

Si el sector a tractar és molt compromès estèticament o si el pacient ho desitja, tenim recursos per a evitar que un pacient hagi de romandre sense dents mentre té lloc el procés d’osteointegració.

Es tracta d’un tractament pensat per a durar molts i molts anys. Per tant, es summament important valorar no només el preu sinó la qualitat dels materials, els estudis de durabilitat de la marca d’implants, el procés de col·locació i, molt important, l’especialista que et tractarà.

De totes maneres, sabem que no és només una inversió del temps que dedicaràs en fer-te el tractament sinó que també serà una inversió econòmica. A la Clínica Dental Gaset Lacasa, el teu pla de tractament sempre tindrà un preu acotat i sense conceptes enganyosos que acabin multiplicant exponencialment el preu final. A més, comptem amb un servei de finançament per a que, si així ho desitges, puguis pagar poc a poc el teu tractament.