EL CÀNCER ORAL I ELS SEUS PRINCIPALS FACTORS DESENCADENANTS

El dia 4 de febrer, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) celebra el Dia Mundial del Càncer. En l’àrea del cos on nosaltres treballem, la boca, se’n detecten de 8 a 13 cada 100.000 habitants; el Baix Empordà en té 140.000, on la proporció fa preveure de 13 a 18 casos pel 2024. ÉS A DIR, MOLT. És molt si es té en compte que els factors de risc carcinogènics més importants son el tabac i l’alcohol que, combinats, fan pujar la possibilitat de patir un càncer oral 13 vegades respecte a un no fumador i un no bevedor. Les xifres donades es reparteixen amb una major incidència en homes que en dones, però aquestes pugen darrerament pel creixement relatiu de fumadores.


Si els que tenen els hàbits del tabaquisme i l’alcoholisme els deixessin, en uns anys presentaran una incidència molt propera a la població que no els consumeix. La Generalitat de Catalunya té programes per a tractar aquestes addiccions i als CAP els donaran tota la informació que cal.


En l’àrea clínica, hi ha dues lesions que poden desenvolupar càncer de boca, encara que no sempre; són la leucoplàsia i la eritroplàsia. La leucoplàsia és una lesió blanca, membranosa però que no desenganxa cap teixit; és més aviat ben delimitada. L’eritroplàsia, en canvi, és una lesió vermellosa de la mucosa oral on sembla que ens hem esgarrapat petites porcions de la mucosa. Aquestes lesions son cròniques i no canvien ni pel raspallat ni en períodes curts de temps. Les dues lesions OBLIGUEN A LA VISITA A LA CONSULTA DENTAL O MÈDICA.


Tant de bo que l’abandonament d’aquests hàbits ens duguin a reduir la incidència d’aquesta malaltia!!

Eritroplasia

Imatge d’un pacient amb eritroplasia

IMG_5608

La teva visita i revisió anual odontològica és la clau per a la prevenció.

Imatge d’una lesió de leucoplasia