PRÒTESI DENTAL

La pròtesi dental té com objectiu la reposició de les dents i queixals perduts amb la màxima funcionalitat i estètica. Hi ha tres maneres de reposar dents:

-Amb corones i ponts sobre IMPLANTS, fixes

 

-Amb corones i ponts sobre DENTS NATURALS, fixes.

 

-Amb aparells AMOVIBLES, és a dir, de posar i treure.

1. PRÒTESI DENTAL SOBRE IMPLANTS.

Aquest es el tractament protètic per excel·lència dels nostres dies i té dues però importants avantatges:

 

Primer, permet posar dents protètiques sobre l’ós sense llimar les peces veïnes.

Segon, permet multiplicar molt la retenció d’una dentadura en el cas que no tinguem cap peça a la boca.

 

Per a més informació veieu l’article de implantologia en aquesta mateixa web CLICANT AQUÍ

Implant osteointegrat i corona funcional i estètica

2. PRÒTESI DENTAL DE CORONES I PONTS SOBRE DENTS NATURALS.

 

En el cas que no es poden posar implants hem de recórrer a fer les pròtesis sobre dents naturals. Però sempre com excepció: avui, la norma és posar implants per substituir les peces dentals perdudes.

 

Aquest és un tractament que té una llarga tradició en la nostra professió i encara que la evolució dels materials ceràmics en els últims anys ens permet fer corones i ponts perfectament singularitzats per a cada cas en concret, la indicació és posar implants.

Les lamel·les de ceràmica permeten, amb un gruix de poques dècimes de mil·límetre, una resistència i estètica extremes.

 

Pròtesi ceràmica reflectida en un mirall
Els retenidors de la pròtesi tenen un component mascle a la corona de l'últim queixal natural i un component femella a la pròtesi amovible

PRÒTESI PARCIAL

3.  PRÒTESI DENTAL AMOVIBLE

 

Aquest tipus de pròtesi poden ser PARCIALS, quan es retenen dents naturals romanents, o COMPLETES quan només es retenen pel buit aconseguit entre la geniva i la dentadura.

Les dentadures removibles tenen el seu lloc en la teràpia odontològica i permeten el pacient mastegar amb eficàcia mantenint una molt correcta estètica. Són econòmiques i permeten modificar-les i afegir més dents en el cas que en el futur el pacient necessiti noves extraccions.

 

Pròtesi completa integrada amb molta estètica

PRÒTESI COMPLETA

Per a més informació sobre Pròtesi Parcial Amovible i Pròtesi Parcial Completa FES CLIC a sobre de la imatge