ODONTOLOGIA CONSERVADORA

L’Odontologia Conservadora comprèn el conjunt de tractaments que ens permeten mantenir la salut de les dents i queixals atacats per la càries dental, traumatismes o altres factors patològics.

 

El tractament conservador té tres objectius:

 

1. Higienitzar la boca retirant aquelles peces que no tenen tractament.

 

2. Obturar les peces que pateixen caries dental, sigui amb una obturació o una incrustació dental.

 

3. Treure la polpa dental, practicant una endodòncia, de les dents que la tenen afectada per la càries.

 

Un cop acabada la Fase Conservadora cal mantenir la salut assolida amb el correcte raspallat a casa i la visita a la clínica dental, per higiene dental i revisió, al menys un cop l’any.

 

Incisiva superir trencada per trumatisme . La pèrdua és lleu i no afecta ala vitalitat de la dent. Es podrà restaurar amb compòsit de manera habitual

A la nostra clínica no utilitzem amalgama dental

Fa uns vint anys l’evolució dels desitjos dels nostres pacients de voler obturacions estètiques, ens va fer considerar les obturacions d’amalgama de plata. En els compòsits vam trobar un material d’obturació estètic però sobretot, universal, resistent al desgast i a les filtracions de saliva que poden provocar recidiva de la caries dental. I vam donar el pas de descartar l’amalgama dental i no l’hem trobat a faltar.

D’altra banda, el Responsable Mèdic de la nostra clínica, el doctor Gaset, és portador d’amalgames de plata, molt antigues, i res li ha fet aconsellar de canviar-les per motius de salut.

Però els últims anys, hem anat acumulant evidències de la millora del estat de salut general que hem observat en pacients un cop les amalgames de plata han estat retirades per prescripció mèdica, tot acceptant que en alguna ocasió la substitució comporta un període en que la sensibilitat de la dent pot ser desagradable.

El mercuri com material d'obturació va ser descartat en la nostra Cínica fa més de 20 anys

ÀREES DE L’ODONTOLOGIA CONSERVADORA

Ullal superior dret amb forta coloració groga fosca que contrasta amb les dents veïnes

Ullal natural d’adult fosc per aclariment

Aclariment intern d’un ullal d’adult amb una forta coloració

Presentem un cas d’aclariment intern d’un ullal d’adult amb una forta coloració de color marró fosc molt evident. Aquests canvis de color en dents a les que se’ls ha extret la polpa dental són degut a l’absorció de materials polpars i de la pròpia endodòncia que penetren els teixits durs i tenyeixen la dentina. El procés és ràpid i en pocs dies recuperem la coloració perduda amb un resultat força satisfactori i molt poc reversible.

El color de l'ullal s'ha restaurat i ara presenta la coloració de les seves dents veïnes

Ullal d’adult després de l’aclariment intern

La reabsorció dentinària externa es presenta en els colls de les dents dels bruxistes i sol ser asimptomàtica fins presentar una forta destrucció semblant a una càries

Molar afectat de reabsorció dentinaria externa

La reabsorció dentinaria externa.

És un procés d’origen desconegut però no infecciós com la càries dental que provoca lesions en forma de cavitat més aviat en la zona del coll de dents i queixals. Està lligada a múltiples factors sense haver-se pogut establir una relació causa-efecte encara que sol aparèixer en pacients apretadors o bruxistes. Es tracta com una càries i no té bon pronòstic a llarg plaç.

La reabsorció dentinària externa es tracata com una càries: amb una obturació de compòsit del mateix color que la dent

El mateix molar un cop obturat

Quan realitzen una endodòncia a un molar molt destruït queda poc material dental i no es pot posar una obturació convencional: veiem en color rosa les entrades dels conductes al fons de la càmera polpar.

Desaparició de la corona del molar

La tècnica de la Incrustació en Bloc o Endocrown.

Consisteix a fer una reconstrucció amplia en queixals que han perdut quasi tota la seva corona per càries dental i per l’obertura que cal fer per realitzar l’endodòncia. Els queixals que precisen una endodòncia, normalment han sofert una càries dental força destructiva. Si, a més, afegim l’accés que cal fer per accedir a la polpa dental per retirar-la, en poden trobar que tenim un queixal amb unes arrels fortes però amb una corona molt malmesa. Procedim a fer una reconstrucció amb un bloc fabricat al laboratori. Prenem mides i treballem en el motlle de guix i procedim a adherir-la al queixal amb compòsit amb un resultat funcional i estètic de gran qualitat.

L'Endocrown, feta al laboratori, ocupa tot l'espai destruït per la càries, és de color igual a les peces veïnes i es fixa amb compòsit: adaptació perfecta.

El mateix molar amb una incrustació

La càries dental és pròpia dels solcs i fissures de les superfícies triturants dels molars.

Queixal afectat de caries dental

Caries dental i obturacions.

Són els tractaments odontològics que retiren la càries dental i substitueixen el teixit perdut per materials restauradors.

La càries dental un procés bioquímic provocat per gèrmens que dissolen els teixits durs de dents i queixals. El raspallat evita la formació de la placa bacteriana, una mena de pel·lícula que s’adhereix a les dents i on viuen els bacteris causants de la càries: si no hi ha placa bacteriana, no hi ha càries, i l’única manera de treure-la és raspallant-nos les dents.

El molar inferior amb la càries eliminada i obturat amb compòsit de color totalment mimètic.

El mateix queixal obturat amb compòsit

A les incisives molt destruïdes els cal el reforç que representa el post de fibra de vidre "soldat" al compòsit fent un bloc.

Endodòncia reforçada amb pal de fibra de vidre

Endodòncia i reconstrucció amb pal de fibra de vidre.

La fractura de la incisiva central superior per traumatisme amb exposició de la polpa dental precisa endodòncia i reconstrucció de la part de corona perduda.

Practicada ja l’endodòncia, aprofitem l’arrel de la dent per allotjar-hi una peça cilíndrica de fibra de vidre , molt resistent, que servirà d’ànima per reconstruir la corona de la dent. L’elecció com a material de la fibra de vidre es deu al fet que és d’un color estèticament inactiu i permetrà que la restauració de compòsit que hi posem al damunt  tingui la vitalitat d’una dent natural.

El bloc de compòsit sustentat pel post es poleix al final del procés mostrant una completa adequació a la incisiva del costat amb un resultat excepcional.

Reconstrucció acabada amb estètica restaurada

Les amalgames de plata són un bon material d'obturació però són acusades de toxicitat i presenten una estètica deficient.

Queixal obturat amb amalgama que el pacient vol retirar

Substitució d’amalgames de plata per compòsits.

La controvèrsia al voltant dels efectes nocius de les obturacions fetes amb amalgama de plata envers la salut humana és molt antiga. Encara que els organismes internacionals o de referència no han prohibit el seu ús, però sí que ho han fet alguns governs de països nòrdics.

A la nostra clínica fa més de vint anys que no posem obturacions d’amalgama de plata perquè creiem que els compòsits fan la mateixa feina amb una més que notable millora estètica: creiem que, estèticament, l’amalgama dental no és acceptable pels nostres pacients. Però no aconsellem retirar-la a no ser que ens ho demani un pacient per prescripció mèdica: aleshores la retirem i substituïm per compòsits.

Retirem l'amalgama i en el mateix espai hi posem compòsit assolint una estètica impecable i lliurar el nostre organisme de mercuri.

Retirada l’amalgama i restaurem amb compòsit

Les fissures profundes que apareixen en els molars dels nens són molt susceptibles de desenvolupar càries.

Queixal amb fissures que pot desenvolupar càries

Segellat de fisures.

Hi ha un tipus de caries que és propi dels solcs i pous de la superfície de la cara triturant de queixals i dents. En els nens, en aquests punts s’acumula fàcilment la placa bacteriana que pot donar lloc a l’aparició de càries dental. El tancament d’aquests solcs per evitar la caries dental és una mesura d’eficàcia contrastada, simple de realitzar i que quasi sempre es fa sense anestèsia. La tècnica consisteix en obrir el solc o pou amb una petita fresa que només toca l’esmalt dental: amb el simple fet de passar la fresa el solc queda preparat per poder posar-hi composite que s’endureix amb llum ultraviolada.

Molar segellat en el qual aparentment no se li ha realitzat cap tractament.

Fissures un cop restaurades amb compòsits

Molar obturat al qual un cop retirada l'obturació observem una fissura que arriba a la càmera polpar i dóna sensibilitat.

Queixal afectat d’una fissura que pot engrandir-se

La Síndrome de la Dent o Queixal Fisurat.

És una patologia força freqüent en els nostres temps degut a que la tensió nerviosa ens du a apretar les dents més del normal i fisiològic; apareixen petites fissures en les peces dentals que posen la polpa dental amb comunicació amb el medi oral. El pacient pateix una sensibilitat més o menys intensa al mastegar amb la dent o queixal afectats, però a l’exploració no es veu res que cridi l’atenció. Les fissures que provoquen aquesta síndrome trenquen l’encapsulament de la polpa dental i, a voltes fracturen la dent i cal extreure-la.

El molar és obturat amb compòsit i recupera la funció i estètica.

En mateix queixal restaurat amb compòsits

Una incisiva central superior que va ser endodonciada fa anys presenta enfosquiment sever de la corona.

Dent endodonciada molt enfosquida

Aclariment Dental Intern.

És el tractament que ens permet recuperar la lluminositat natural de les dents enfosquides per haver estat endodònciades. Els productes aclaridors es basen en l’alliberament d’oxigen pur, que és una molècula que trenca i desfà les dels agents enfosquidors; la dent endodonciada ens permet posar aquest agent aclaridor dins de la dent: quan l’oxigen es va formant no té altre camí de sortida que a través dels teixits dentals i per això quasi amb tota seguretat aclarirem la dent.

La incisiva aclarida recupera el seu color original i no es diferència de la incisiva del costat.

Dent aclarida i estètica restaurada