PRÒTESI PARCIAL REMOVIBLE en

Les Pròtesis Parcials Amovibles son les que es posen en pacient que tenen dents absents i no es posen implants i són assequibles, reparables, adaptables i, poden durar molts anys.

 

El seu inconvenient és que s’han de treure per netejar-les i que no tenen l’estètica de la pròtesi fixa.

Però la possibilitat de retenir les pròtesis amb implants les fa indicades només en certs casos.

Tradicionalment es dissenyaven amb retenidors en forma de ganxo però en l’actualitat es confeccionen amb retenidors ocults.

Les images següents mostren una PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE AMB RETENIDORS OCULTS

La Pròtesi parcial amovible restaura dents i queixals de manera funcional, estètica i amb baix cost

PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE: VISTA DRETA

La Pròtesi parcial amovible restaura dents i queixals de manera funcional, estètica i amb baix cost

PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE: VISTA FRONTAL

La Pròtesi parcial amovible restaura dents i queixals de manera funcional, estètica i amb baix cost

PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE: VISTA ESQUERRA

Els retenidors de la pròtesi tenen un component mascle a la corona de l'últim queixal natural i un component femella a la pròtesi amovible

PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE: VISTA DELS RETENIDORS

Veiem les unions de la pròtesi fixa i de la pròtesi amovible

PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE: VISTA FORA DE LA BOCA

La Pròtesi parcial amovible manté el disseny tradicional unida al pròtesi fixa amb retenidors ocults

PRÒTESI PARCIAL AMOVIBLE: VISTA EN BOCA