DENTAL IMPLANTS

Els implants dentals són caragols de titani pur o de zircònia que posem dins l’os dels maxil·lars i que un cop acceptats per l’os com a propis poden suportar la càrrega d’una dent.

 

Dit d’una altra manera, els implants actuen com arrels artificials.

 

Avui, la biotecnologia té com a principal repte aconseguir que no hi hagi cap diferència entre dur una dent pròpia o una implantada.

 

FASE PRÈVIA A LA COL·LOCACIÓ DELS IMPLANTS DENTALS

 

1. CONTRAINDICACIONS POSSIBLES A TENIR EN COMPTE.

 

                                Embaràs

                                Prendre immunosupressors

                                Diabetis superior a 180

                                Malalties psiquiàtriques no ben controlades

                                TABAQUISME: no aconsellem posar implants a fumadors de més de 20 cigarretes al dia

2. ESTUDI ACURAT DE LA RADIOGRAFIA PANORÀMICA I TAC, SI CAL

 

Després de l’estudi dels antecedents del pacient analitzem les radiografies realitzades per tal d’assegurar-nos que:  

 

                                   Primer, que hi ha prou ós al voltant de la hipotètica posició dels implants

 

                                   Segon, que la col·locació dels implants no suposarà cap problema afegit com ara lesions nervioses o dèficits estètics difícils de resoldre                                                       un cop posats els implants.

Els dos molars inferiors drets estan deshauciats

Un cop posats els implants, el pacient recupera la funció perfectament

FASE QUIRÚRGICA DE LA COL·LOCACIÓ DELS IMPLANTS DENTALS

 

 

La seqüència de tractament quirúrgic amb implants és senzilla:

 

És una intervenció odontològica de rutina i utilitzem la mateixa anestesia que per una extracció dental.

 

Es retira de l’os una quantitat de teixit equivalent a la dimensió de l’implant escollit. En molts casos es pot traure una dent i posar l’implant en el mateix acte operatori.

 

A partir de la 3a setmana la unió biològica amb l’os ja és consistent.

 

Medim la unió implant-os amb un aparell anomenat Ostell.

 

Passades 4 o 5 setmanes ja podem prendre les mides per fer la pròtesi.

  VEGI AQUESTA ANIMACIÓ SENSE IMATGES EXPLÍCITES NI SANG

A la nostra clínica utilitzem exclusivament implants de la marca STRAUMANN i ho acreditem entregant al pacient el Carnet d’Implant emès per l’esmentada firma.

 

FASE DE COL·LOCACIÓ DE LA PRÒTESI.

Normalment es fan dues proves de la pròtesi, de l’estructura que suportarà el conjunt i del revestiment ceràmic final.

 

Un cop el pacient i  l’equip dental queden satisfets amb els resultats estètics i funcionals de la pròtesi procedim a allotjar-la per un període de temps provisional.

 

Si tot és correcte al cap de dues o tres setmanes es col·loca la pròtesi definitivament.

 

Si al cap d’uns anys es vol desmuntar-la per comprovar-ne l’estat es pot fer de manera rutinària.

AQUEST ÉS EL RESULTAT FINAL: LA INTEGRACIÓ FUNCIONAL I ESTÈTICA AMB EL SEU ENTORN…

 

…QUE LES MILLORES PASSIN DESAPERCEBUDES.

Corones ceràmiques sobre implants amb geniva sana
Corones ceràmiques sobre implants amb geniva sana