Avís legal

ENRIC GASET BORRÀS

Domicíli:

C/ Sant Sebastià, 11-13, 1º

17200 – Palafrugell

NIF:  37267298F

Teléfono: 972 303 754

Correu electrónic: recepcio@gasetlacasa.com

Avís Legal

1.1. Per la navegació per la pàgina web www.gasetlacasa.com (d’ara endavant, la “Pàgina Web”), adquireix la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, tots els termes del present Avís Legal.

1.2. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús de la Pàgina Web que sigui contrari a l’establert en aquest Avís Legal.

1.3. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA podrà a tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la Pàgina Web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.

2 . Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. La present Pàgina Web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitant la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA, trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari a la Pàgina Web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

2.2. Si trobes a la Pàgina Web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem el posin en coneixement de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça recepcio@gasetlacasa.com.

Responsabilitat Civil

3.1. El contingut de la Pàgina Web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no pot invocar-se en el cas de serveis no adequats a la legislació de tercers països. Correspon doncs, als Usuaris de fora d’Espanya verificar la legalitat dels nostres continguts als seus respectius països.

3.2. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA respondrà dels danys i perjudicis que l’USUARI pugui sofrir com a conseqüència de la utilització de la Pàgina Web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA i en l’actuació de l’Usuari no concorregués culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA quan provi que ha complert les exigències i requisits legalment i reglamentàriament establerts i les altres cures i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

3.3. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la Pàgina Web. En particular CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Pàgina Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.4. En el cas que a la Pàgina Web es disposessin enllaços o hipervínculs cap a altres llocs d’Internet, CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CLÍNICA DENTAL GASET LACASA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyents a una web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervínculs o altres llocs d’Internet.

Exclusió de Garantia

4.1. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no garanteix que el servei s’executi sense interrupcions en temps útil o lliure d’errors. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CLÍNICA DENTAL GASET LACASA.

4.2. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, tals com a virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

4.3. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web. En qualsevol cas, CLÍNICA DENTAL GASET LACASA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web.

4.4. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA no serà responsable pels continguts aliens que transmeti, allotgi o als quals faciliti l’accés quan actuï com a intermediari. En qualsevol cas, CLÍNICA DENTAL GASET LACASA es compromet a retirar immediatament el contingut il·legal de la Pàgina Web a partir del seu coneixement efectiu.

Obligació dels Usuaris

De manera enunciativa, i en cap cas limitant o excloent, l’Usuari es compromet a:

5.1. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Pàgina Web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre, públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Pàgina Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Pàgina Web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Pàgina Web, a qualsevol Usuari, als proveïdors de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;

5.4. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA, els seus proveïdors o tercers;

5.5. Queda prohibida la utilització d’enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, spiders (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algorismes, metodologies o processos manuals
similars per accedir, adquirir, copiar o fer un seguiment de part del website o el seu contingut amb la finalitat d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informació no disponible a través del mateix.

5.6. Queda prohibit explorar, escanejar o avaluar la vulnerabilitat de la Pàgina Web o de qualsevol xarxa connectada al mateix, així com infringir les mesures de seguretat o autenticació del lloc o de qualsevol xarxa connectada al mateix. No està permès el rastreig o cerca de dades d’Usuaris, visitants de la Pàgina Web o d’altres clients de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA, incloses els comptes d’altres Usuaris. Tampoc està permès explotar de cap manera la Pàgina Web ni cap altre servei o informació disponible o oferta a través del mateix amb el propòsit de revelar informació, incloent-hi sense limitació, la identificació personal o la informació que no sigui pròpia facilitada per la Pàgina Web.

5.7. L’Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Pàgina Web o en els sistemes o xarxes de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA, així com en els sistemes i xarxes connectats a la Pàgina Web o a CLÍNICA DENTAL GASET LACASA.

Protecció de Dades

6.1. CLÍNICA DENTAL GASET LACASA compleix amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i respecta la privadesa de les persones. Amb l’objectiu d’assegurar el secret i seguretat de les dades personals dels Usuaris, ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

6.2. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals recaptades per mitjà del formulari de contacte seran tractats de manera confidencial i seran guardats en un fitxer automatitzat sota la titularitat d’ENRIC GASET BORRÀS amb la finalitat de contestar les seves preguntes i d’informar-lo sobre nous productes i ofertes de la nostra clínica.

6.3. En cas que l’Usuari no desitgi rebre comunicacions comercials podrà dirigir-se a qualsevol moment a CLÍNICA DENTAL GASET LACASA per correu electrònic o mitjançant un escrit al seu domicili.

6.4. L’Usuari té garantida la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit al domicili de CLÍNICA DENTAL GASET LACASA o al seu e-mail, on indicarà el seu nom cognoms i adjuntarà fotocòpia del DNI. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats. No s’oblidi de notificar-nos qualsevol modificació en les seves dades personals.

Llei aplicable i jurisdicció
Totes les qüestions relatives a la Pàgina Web es regeixen per les Lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunal és competents de Girona.